Leishmania

Leishmania wat is het eigenlijk ?

Leishmaniose kan alleen worden overgedragen door de beet van bepaalde muggen. Deze muggen komen voor in de mediterrane landen en in Zuid-Amerika. Ze komen niet voor in Noord-Europa. Een dier dat leishmaniose heeft en in Nederland woont kan de ziekte niet overdragen op andere dieren. Dit kan alleen door die bepaalde mug die niet in Nederland voorkomt.

Daarom heeft een dier met leishmaniose die in Nederland behandeld wordt betere kansen op een volledige genezing en overleving omdat er geen herinfectie kan optreden, immers de mug komt hier niet voor. Om te kijken of een dier leishmaniose heeft wordt er een bloedtest gedaan en wordt er een titerwaarde vastgesteld. Een titerwaarde is:

De hoogte van de titerwaarde zegt niet zozeer iets over de ernst van de ziekte maar geeft eerder informatie over de verstreken tijd vanaf het moment dat het dier voor het eerst in contact is gekomen met de parasiet. Een hogere titerwaarde wil daarom nog niet zeggen dat de hond ook ernstiger ziek is.
Hoe hoger de titerwaarde betekent meestal des te langer het dier is geinfecteerd door de parasiet

Dierenartsen en eigenaren verwachten dat na behandeling de titerwaardes zullen gaan dalen. Het geeft vaak verwarring als dit niet het geval blijkt te zijn en de waardes hetzelfde zijn of nauwelijks zijn gedaald. Men heeft dan de neiging om te geloven dat de behandeling heeft gefaald.

Behandeling:

Er zijn 2 medicijnen waarmee de hond kan worden behandeld: Allopurinol en Milteforan. Na een lange behandeling en bloedtesten kunnen we er op vertrouwen dat het dier vrij van de ziekte is en verdere medicatie niet meer nodig zal zijn.